अझै अस्वस्थकर खाना खुवाउँदै राजमार्ग छेउका होटेल, रेस्टुरेन्टले