पदमार्गलाई धुँवा र धुुलोमुुक्त बनाउनुपर्छ स् महामन्त्री थापा