‘मन्त्रिपरिषद्को लिखित पत्र नआएसम्म उद्योगमा लाइन जोड्दैनौं’