असंलग्नतामा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाएका छौं : प्रधानमन्त्री