अर्को वर्षको बजेट सीमा १८ खर्ब, ऋण चुक्ता गर्न ४ खर्ब ३६ अर्ब